SOBRE MI

Psicòleg i doctor en Psicologia Clínica per la Universitat de Barcelona amb experiència assistencial i investigadora a la xarxa pública de salut mental i addiccions així com en la pràctica privada

Curriculum

 • Psicòleg sanitari col·legiat nº27101 (Col·legi de Psicologia de Catalunya)
 • Doctor en Psicologia Clínica (Universitat de Barcelona). Recerca realitzada a les unitats d'addiccions comportamentals i de trastorns de la conducta alimentària de l'Hospital Universitari de Bellvitge.
 • Especialització en addiccions comportamentals (addicció al joc, videojocs, sexe, pornografia, compres, pantalles...)
 • Actualment treballo com a psicòleg en un centre especialitzat en l'abordatge de les adiccions comportamentals que forma part de la xarxa pública
 • Col·laboro amb la Clínica Psicològica de la Universitat de Barcelona
 • Professor associat de Psicologia a Tecnocampus-UPF
 • Format en diferents institucions de la xarxa pública de salut mental de Catalunya (Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Universitari Mútua de Terrassa, Hospital Sant Joan de Déu)
 • Màster de Psicologia General Sanitària, Universitat de Barcelona
 • Llicenciatura en Psicologia, Universitat de Barcelona
 • Llicenciatura en Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Investigador en l'àmbit de la psicologia clínica
 • Coautor de més de trenta publicacions científiques en revistes d'alt impacte en el camp de la psicologia clínica i la psiquiatria
 • Docent en cursos i màsters universitaris
 • Realització d'estades internacionals a Trinity College Dublin (Irlanda) a l'Institut Fédératif des Addictions Comportementals del Centre Hospitalier Universitaire de Nantes (França)
 • Ponent en jornades i congressos nacionals i internacionals
 • Participació com a investigador en projectes internacionals

Serveis

Abordatge terapèutic

M'he format en diferents orientacions i tècniques terapèutiques i aplico en cada cas, i de forma consensuada amb el pacient, la intervenció més indicada segons les característiques i les demandes del pacient, aplicant sempre aquells tractaments que han demostrat més eficàcia.

Realitzo entre dues i quatre sessions inicials per valorar el cas i acordar amb el pacient quins objectius treballarem i la millor opció terapèutica.

La teràpia psicològica ajuda no solament a millorar els símptomes, sinó que proveeix d'estratègies per a un major autoconeixement i per sentir-se millor amb un mateix i en la relació amb els altres. Així mateix, permet que les persones modifiquin la narrativa que tenen sobre sí mateixes, sobre el món i sobre les seves relacions interpersonals.

Ofereixo tractament en català, castellà, anglès i francès.

Més informació sobre l'abordatge de les addiccions comportamentals aquí

Llista de serveis

 • Valoració i tractament psicològic individual a partir de 18 anys de problemes i dificultats emocionals i psicològiques com:
 • Ansietat
 • Depressió
 • Addiccions sense substàncies (addicció al joc, a videojocs i xarxes socials, al sexe, a les compres...)
 • Problemes de la conducta alimentària
 • Dificultats per establir relacions sanes i satisfactòries amb els altres
 • Sentiments de buit i soledat
 • Crisis vitals
 • Dificultats per gestionar l'estrès
 • Dificultats per regular les emocions

Contacte

Pots enviar-me un missatge de WhatsApp, Linkedin o un email. Em posaré en contacte el més aviat possible.

Eduardo Valenciano Mendoza © 2023 |  Contacte